Dokument
Obrazac PZ-01: Zahtjev za upis promjene zastupnika 17 2024-04-05 10:21:00 Preuzimanje
Dodatni list 7: Podaci o višestrukome pravu prvenstva 17 2024-04-05 10:20:00 Preuzimanje
Dodatni list 5: Podaci o ostalim autorima 17 2024-04-05 10:19:00 Preuzimanje
Obrazac D-09: Zahtjev za međunarodno registriranje industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:18:00 Preuzimanje
Dodatni list 1: Podaci o ostalim podnositeljima prijave (industrijski dizajn) 17 2024-04-05 10:18:00 Preuzimanje
Obrazac D-07: Prijedlog za proglašavanje ništavim rješenja o priznanju industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:17:00 Preuzimanje
Obrazac D-08: Zahtjev za pretragu registra prijava i registra industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:17:00 Preuzimanje
Obrazac D-06: Zahtjev za produljenje važenja industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:15:00 Preuzimanje
Obrazac D-05: Zahtjev za upis licence ili franšize industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-05A: Zahtjev za upis zaloga industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:14:00 Preuzimanje
Obrazac D-04B: Zahtjev za upis prijenosa industrijskoga dizajna, odnosno prava iz prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:13:00 Preuzimanje
Obrazac D-04A: Zahtjev za upis promjena imena i adrese nositelja industrijskoga dizajna, odnosno podnositelja prijave u odgovarajući registar 17 2024-04-05 10:12:00 Preuzimanje
Obrazac D-04: Zahtjev za pretvorbu prijave patenta u prijavu industrijskoga dizajna ili obratno 17 2024-04-05 10:11:00 Preuzimanje
Obrazac D-03A: Zahtjev za razdvajanje registriranoga industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:10:00 Preuzimanje
Obrazac D-03: Zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskoga dizajna 17 2024-04-05 10:09:00 Preuzimanje
Obrazac D-02: Obrazac za dostavljanje prikaza uz D-01 17 2024-04-05 10:08:00 Preuzimanje
Obrazac D-01: Zahtjev za priznanje industrijskoga dizajna 17 2024-04-04 10:06:00 Preuzimanje