Registar žigova Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji sadrži sve prijavljene odnosno registrovane žigove direktno u Institutu (ažuriran na dnevnoj bazi, trenutno dostupna verzija na engleskom jeziku):