Ovdje možete naći linkove za pristup nacionalnim i međunarodnim bazama podataka intelektualnog vlasništva, u kojim možete doći do informacija bitnih za Vaše poslovanje ili, istraživanje ili za izradu naučnog rada.

Podaci dostupni na ovom sajtu su informativnog karaktera, i redovno se ažuriraju/mijenjaju, zbog čega rezultate pretraživanja treba tretirati s dozom rezerve.

Prije početka pretraživanja, potrebno je pažljivo proučiti dostupna uputstva za pretraživanje za svaki tip baze podataka. Greška u načinu vršenja pretraživanja baze podataka može dovesti korisnika pretraživanja u zabludu, pa preporučujemo da prije pokretanja bilo kakvog postupka zaštite intelektualnog vlasništva na osnovu dobijenih rezultata iz baza podataka potraže savjet stručnjaka.

Institut za intelektualno vlasništvo BiH ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice koje mogu nastati korišćenjem podataka preuzetih iz baza podataka.

Naziv baze podataka i link Sadržaj Napomene:

esp@cenet

Patentni dokumenti EPO Preko 60 miliona patentnih dokumenata, najveća besplatna baza patenata, sadrži dokumente od 1836. do danas

hr.esp@cenet

Uputstvo na hrvatskom jeziku sa stranice www.dziv.hr

Bibliografski podaci svih objavljenih patentnih prijava i priznatih prava u RH i pripadajući patentni dokumenti Izgled i rezultati pretrage su na hrvatskom jeziku
epoline Evropski patentni registar (podaci koji se objavljuju tokom postupka dodjele patenta, post-grant informacije u nacionalnoj fazi, patentne familije, INPADOC legal status) Omogućava elektronsku komunikaciju podnosiocima i zastupnicima sa EPO
wipo-patentscope Objavljene PCT međunarodne prijave patenata Sadrži bibliografske podatke, opise pronalazaka, patentne zahtjeve, rezultate preliminarnih ispitivanja i pretraživanja.
USPTO Web Patent Databases Baza patentnih dokumenata patentne kancelarije SAD-a
The Eurasian Patent Organization Evroazijska baza patentnih dokumenata
Zavod za intelektualno vlasništvo RS Objavljene patentne prijave i nacionalni fond žigova i industrijskog dizajna Baze podataka srpskog Zavoda za intelektualno vlasništvo i podaci o intelektualnom vlasništvu iz Jugoslavije
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske Objavljene prijave i prava industrijskog vlasništva u RH Ažuriraju se jednom mjesečno nakon izlaska službenog glasnika.
Urad RS za intelektualno lastnino Pretrage objavljenih prijava i prava industrijskog vlasništva u Sloveniji Baze podataka slovenačkog Ureda za intelektualno vlasništvo
Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) Objavljene patentne prijave i nacionalni fond žigova Baza podataka Njemačke kancelarije za patente i žigove
Madrid Monitor Podaci o svim međunarodnim žigovima u sistemu Madridskog sporazuma i Madridskog protokola Ažurira se na dnevnoj bazi

Hague Express (WIPO)

Haški sistem za međunarodnu registraciju industrijskog dizajna

EUIPO

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo