Registar žigova Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji sadrži sve prijavljene odnosno registrirane žigove direktno u Institutu (ažuriran na dnevnoj bazi, trenutačno dostupna verzija na engleskom jeziku):