Aplikacija za praćenje i evidenciju uplata („E-uplata“ aplikacija) u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH je Internet aplikacija kojom se korisnicima aplikacije omogućuje pristup za samostalno zaduživanje administrativnih pristojbi i posebnih troškova postupka za radnje pred Institutom.

Korištenjem „E-uplata“ aplikacije, korisnik inicira zaduženje radi dodjeljivanja poziva na broj u svrhu plaćanja administrativnih pristojbi i posebnih troškova postupka za određenu radnju pred Institutom.

Dokumentacija potrebna za dodjelu kredencijala (korisničko ime i zaporka)

1. Opći uvjeti korištenja aplikacije E-uplata

2. Izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja aplikacije E-uplata 

3. Zahtjev za pristup aplikaciji E-uplata 

4. Izjava o pristupanju i prihvaćanju uvjeta korištenja aplikacije E-uplata

Zahtjev i izjavu potrebno je dostaviti u papirnoj formi na protokol Instituta, dok će se dodijeljeno korisničko ime i zaporka korisniku  dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobnim preuzimanjem u Institutu.

Korisnici koji imaju dodijeljenje kredencijale (korisničko ime i zaporka) aplikaciji pristupaju ovdje.