Šta je predmet zaštite I koji su uslovi zaštite?

Predmet zaštite je topografija koja je izvorna, u smislu da predstavlja rezultat intelektualnog napora svog stvaraoca i da u vrijeme nastanka nije bila uobičajena među stvaraocima topografija i proizvođačima integriranih kola.

Topografija koja se sastoji od elemenata i međuveza koji su uobičajeni u industriji topografija može biti zaštićena samo ako, posmatrano u cjelini, ispunjava gore navedene uslove.