Prije podnošenja prijave žiga preporuča se pretraživanje znaka na identičnost i sličnost u svrhu izbjegavanja sukoba u postupku registracije ili na tržištu s nekim ranije registriranim ili prijavljenim žigom. Pretraživanje je moguće izvršiti na dva načina:

Prvi način je dostavljanjem zahtjeva za pretraživanje Institutu uz plaćanje odgovarajućih troškova postupka i administrativne pristojbe. – primjer zahtjeva za pretraživanje

Drugi način je da samostalno pretražite relevantne baze podataka:

1. NACIONALNI REGISTAR ŽIGOVA – Registar žigova Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, koji sadrži sve prijavljene odnosno registrirane žigove direktno u Institutu (ažuriran na dnevnoj bazi). – link:  http://reg.ipr.gov.ba  - trenutačno je dostupna samo verzija na engleskom jeziku

2. Madrid Monitor – Baza žigova Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) koja sadrži međunarodno registrirane žigove u Bosni i Hercegovini (ažurirana na dnevnoj bazi). – link: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/  (prilikom pretraživanja prvo odabrati Advanced search pa u polju Designation upisati BA. Dalje slijediti upute na stranici)

Pravovremeno saznanje o mogućim smetnjama za registriranje žiga ili sukobu na tržištu omogućuje i pravovremeno poduzimanje određenih pravnih radnji ili poslovnih poteza.

U postupku ispitivanja prijave žiga Institut ispituje postojanje smetnji za registraciju žiga. U slučaju da je podnesena prijava žiga za identičan i/ili sličan znak za identičnu ili sličnu robu i/ili usluge ranijeg nositelja prava, postoji mogućnost povrede prava ranijih nositelja naročito ukoliko je podnositelj prijave uporabio takav znak u gospodarskom prometu.