Prijava sadrži zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije i priloge.

Zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije sadrži:

  • naziv topografije ili pobliže označavanje područja topografije,
  • podatke o podnositelju prijave,
  • podatke o zastupniku podnositelja prijave, ako postoji,
  • datum podnošenja prijave,
  • datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno uporabljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi puta komercijalno uporabljena bilo gdje u svijetu.

Uz zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije podnose se sljedeći prilozi:

  • opis topografije s podacima koji definiraju elektroničku funkciju koju izvršava integrirani krug izrađen prema topografiji,
  • grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identificira, posebice nacrt ili fotografije planova za izradbu integriranog kruga prema topografiji za koju se traži zaštita,
  • primjerak integriranog kruga proizvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrirani krug komercijalno uporabljen,
  • dokaz o komercijalnoj uporabi topografije, ako je topografija komercijalno uporabljena.

Za više informacija molimo pogledajte Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kruga.