U svrhu očuvanja dokaza ili zbog drugih razloga, autor može deponirati izvornike ili primjerke svojih autorskih djela ili predmeta svojih srodnih prava u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Deponirano djelo upisuje se u knjigu evidencije autorskih djela koju vodi Institut.

Deponiranje nije obveza autora, niti je uvjet za stjecanje autorskopravne zaštite, već samo mogućnost.

Autorsko pravo traje tijekom života autora i 70 godina poslije njegove smrti. U slučaju koautorskog djela rok trajanja zaštite se računa od smrti koautora koji je posljednji umro. Ako je riječ o djelu čiji autor nije poznat (anonimno djelo), rok trajanja autorskog prava je 70 godina od dopuštenog objavljivanja tog djela. Ukoliko je subjekt autorskog prava na kolektivnom djelu ili računalnom programu pravna osoba, rok trajanja zaštite je 70 godina od objavljivanja djela, odnosno od nastanka računalnog programa.