Савјети Института

Савјети су основани као савјетодавно-координациони органи Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Савјет за ауторско право и сродна права

Одлука о оснивању Савјета за ауторско право и сродна права

Програм рада Савјета за ауторско право и сродна права за 2011. годину

Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за ауторско право и сродна права

Савјет за развој корисника интелектуалне својине

Одлука о оснивању Савјета за развој корисника интелектуалне својине

Програм рада Савјета за развој корисника интелектуалне својине за 2011. годину

Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за развој корисника интелектуалне својине

Савјет за заштиту права интелектуалне својине

Oдлука о оснивању Савјета за заштиту права интелектуалне својине

Програм рада Савјета за заштиту права интелектуалне својине за 2011. годину

Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Савјета за заштиту права интелектуалне својине