Приступ информацијама

 

Водич за приступ информацијама Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине

Захтјев за приступ информацијама

Одговори ЗОСПИ

Напомена: Поступак увида у документацију која се односи  на жигове регулисан је чланком 13. Закона о жигу („Службени гласник БиХ“, број: 53/10), те у складу са наведеним, информације о жиговима о којима Институт за интелектуалну својину БиХ води службену евиденцију не потпадају под информације у смислу одредаба Закона о слободи приступа информацијама.