Информација о измјени у начину плаћања такси за подношење међународне PCT пријаве патента и претраживање пријаве

 

Дошло је до измјене у начину плаћања такси за подношење међународне PCT пријаве патента и претраживање пријаве.

Нову инструкцију је издала Свјетска организација за интелектуалну својину (WIPO).

Инструкцију можете преузети овдје.

Инструкција за плаћање административних такси и посебних трошкова за увјерење о праву првенства и за просљеђивање PCT пријаве се није промијенила.

За сва додатна појашњења можете контактирати пријемну канцеларију за PCT пријаве у Институту.