Обрасци реализације уговора - 2019. година

 

◊ Образац реализације уговора (31.12.2019.) - потпуна реализација (пдф)

◊ Образац реализације уговора/Оквирног споразума, без ПДВ-а (30.9.2019.)

◊ Образац реализације уговора/Оквирног споразума, без ПДВ-а (30.6.2019.)

Образац реализације уговора/Оквирног споразума, без ПДВ-а (31.3.2019.)