Међународна заштита жига

Жиг признат на основу одредаба закона БиХ је територијално ограничено право које вриједи на територији БиХ.  Исти жиг може да буде заштићен у више земаља истовремено под условом да је међународно регистрован за сваку од датих земаља.

Носилац жига из БиХ може да поднесе захјев за међународно регистровање жига, као и захтјев за уписивање промјена у Међународном регистру у складу са Мадридским аранжманом и Мадридским протоколом. У том случају плаћају се таксе и трошкови поступка Институту, а међународне таксе директно Међународном бироу Свјетске организације за интелектуалну својину.