Међународна заштита патента

Патент признат на основу одредби закона из БиХ је територијално ограничено право које вриједи само на територији БиХ. Исти патент може бити заштићен у више земаља истовремено, под условом да је међународно регистрован за сваку од датих земаља.

Начини остваривања заштите у иностранству су:

√ Директно подношење пријаве патентним канцеларијама у државама у којима се тражи заштита.

√ Подношење пријаве на основу Уговора о сарадњи у области патената (PCT, Patent Cooperation Treaty) преко Института за интелектуалну својину БиХ.

√ Директно подношење пријаве регионалним патентним канцеларијама (за Европу: European Patent Office, за земље Бенелукса: Benelux Office for Intellectual Property, за афричке земље: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle итд.).