Контакт

WEB:www.ipr.gov.ba E-mail: info@ipr.gov.ba

Сједиште Института                                                                        88000 Мостар, Кнеза Домагоја бб                                                    Teл: + 387 36 334 382 (Протокол)                                                      Fax: + 387 36 318 420                                                                          Teл: + 387 36 334 381 (Канцеларија директора и замјеника директора)                                                                                              E-mail: mostar@ipr.gov.ba

Испостава Института                                                                      71000 Сарајево, Х. Ћемерлића 2/XVIII                                            Teл: + 387 33 652 765 (Протокол)                                                      Fax: + 387 33 652 757                                                                          Teл: + 387 33 652 798 (Одјељење за национални и међународни жиг)                                                                                                      Teл: + 387 33 618 095 (Одјељење за патенте)                                  Teл: + 387 33 521 848 (Канцеларија помоћника директора)              E-mail: sarajevo@ipr.gov.ba

Испостава Института (ПАТЛИБ центар)                                      78000 Бања Лука, Академика Јована Сурутке 13/III                        Тел: + 387 51 226 840                                                                          Fax: + 387 51 226 841                                                                             E-mail: banjaluka@ipr.gov.ba

Пошаљите имејл администратору странице: portal@ipr.gov.ba