Јавне консултације

 

 

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2021. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2022. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Извјештај о раду за 2022. годину

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2023. година

Извјештај о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година

Изјава за Вијеће министара о проведеним јавним консултацијама - Програм рада 2024. година