Обједињени регистар европских патената (Federated European Patent Register)

 

Институт за интелектуалну својину БиХ омогућава приступ подацима о поднесеним захтјевима за проширење европских патената на БиХ преко „Обједињеног регистра европских патената” (Federated European Patent Register).

Наведени регистар омогућава обједињено претраживање патентних регистара држава чланица ЕПО-а. Прикључење регистра Босне и Херцеговинe је резултат билатералне сарадње Института за интелектуалну својину БиХ и Европског завода за патенте.

Federated European Patent Register је секција унутар Европског патентног регистра која нуди податке о правном статусу ЕП патентних докумената у националној фази. Поред брзог приступа основним подацима из националних регистара омогућен је и директан линк на јавни дио регистара земаља које су дио овог сервиса.

Подаци из БиХ регистра су ажурирани са даном приступа сервису од стране корисника.

Више информација можете пронаћи на: https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html

1. БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ (БА) РЕГИСТАР ПАТЕНАТА

Покривеност:

• Проширени Европски патенти, поднесени у БиХ с преводом захтјева на један од службених језика Босне и Херцеговине од године 2007. наовамо

• Учесталост ажурирања података: Дневно

• Доступност прегледа датотека: Не

• УРЛ на Национални регистар патената: https://pubserver.ipr.gov.ba/neparbranch/Home#/online-pretraga

• Доступност Националног регистра патената путем тзв. дубинског повезивања (deep linking) са ФРС-а: Да

2. САДРЖАЈ ДОСТУПАН ПУТЕМ ФРС-а

ФРС подаци

Доступни подаци

БА – Садржај

Статус

Да

Приказују се сљедећи статуси:

Примљен је захтјев за валидацију/ Request for validation received

Овај се статус користи након што је захтјев поднесен, а формално испитивање још није започело. Генерално, овај статус траје кратко вријеме јер поступак формалног испитивања почиње кратко након што је захтјев запримљен.

Формалности у току/ Formalities in progress

Овај се статус користи када је у току национални поступак формалности за валидацију.

Захтјев за проширење на Босну и Херцеговину је запримљен и постоје неки формални услови да би проширени европски патент добио статус „патент на снази“.

Напомена: Подаци о трошку одржавања биће доступни ако су извршена плаћања, али сви потребни документи нису поднесени (пуномоћ, документ Б1, такса за објаву, итд.).

Патент је на снази/ Patent in force

Овај статус се користи када је проширени европски патент важећи и на снази у Босни и Херцеговини.

Патент није валидиран/ Patent not validated

Патент се не сматра важећим у Босни и Херцеговини од самог почетка (Еx tunc) када је захтјев за проширење на Босну и Херцеговину одбачен или одбијен због неподношења превода патентних захтјева или неплаћања таксе у даном року.

Напомена: За овај статус, подаци о таксама биће доступни ако су плаћања извршена у Босни и Херцеговини прије или након што је број ЕП добио тај статус. (нпр. ЕП2473053 / БАЕ01755).

Патент није на снази/ Patent not in force

Овај се статус користи када је патент валидиран у Босни и Херцеговини, али је у неком тренутку престао бити на снази. Могу постојати разни разлози за то, нпр. исход поступка опозиције или истек. Најчешћи разлог је неплаћање трошкова одржавања.

Напомена: За овај статус, подаци о таксама биће доступни ако су плаћања извршена у Босни и Херцеговини БА прије или након што је број ЕП добио тај статус. (нпр. ЕП1737815 / БАЕ02323).

Број пријаве

Application No.

Да

Формат за број националне пријаве: BAENNNNN (npr. BAE01565)

Број објаве

Publication No.

Да

Формат за број националне објаве: BA/EPNNNNNNN (npr. BA/EP1937642)

Носилац

Proprietor

Да

Сви постојећи носиоци наведени по имену

Датум престанка

Invalidation date

Да

Датум престанка је датум када је донесена одлука о престанку (одбацивању, окончању поступка, итд.) проширених европских патената.

Не вриједи од

Not in force since

Да

Датум је онај на који се права из проширених европских патената више не сматрају важећим у Босни и Херцеговини.

У овом случају статус је увијек „патент није на снази“.

Трошак одржавања посљедњи пут плаћен

Renewal fees last

Да

Датум је датум посљедње уплате трошка одржавања. 

Регистар посљедњи пут ажуриран

Register last updated

Да

Датум одговара посљедњем ажурирању националног регистра патената.


3. КОНТАКТ ПОДАЦИ

info@ipr.gov.ba