У Сарајеву одржана радионица о спровођењу права ИС: Систем заштите права интелектуалне својине снажан покретач привредног развоја и сигурност за компаније и потрошаче

 

Сарајево, 8. новембра 2023. - Радионица о спровођењу права интелектуалне својине одржана је 7. и 8. новембра 2023. у Сарајеву, у организацији Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO) и Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.

Поздравне говоре учесницима радионице упутили су директор Института за интелектуалну својину БиХ Јосип Мерџо и виши правни савјетник у WIPO-у Ксавије Вермандел, који је говорио и у уводној теми радионице. Наглашена је важност спровођења права интелектуалне својине (ИС), односно постојања јаког правног оквира и система заштите права интелектуалне својине као снажног покретача привредног, социјалног и културног развоја, који привлачи улагања из домаћих и страних извора и значајно доприноси БДП-у развијених земаља.

Виши правни савјетник Вермандел такође је представио међународни правни оквир за спровођење права ИС, односно Дио III. Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS), док је Ирма Делибашић, испитивач за жигове из Института за интелектуалну својину БиХ дала општи преглед права ИС.

О мјерама које се предузимају на границама говорила је Евелин Лорена Циего Гузман из Свјетске царинске организације (WCO), а Моника Поп, тужитељ из Румуније и Влатко Мариновић, правни експерт из Мостара о истраживању и процесирању кривичних дјела против интелектуалне својине и повезаних кривичних дјела, као и о спровођењу права интелектуалне својине на Интернету.

Романа Матановац Вучковић са Универзитета у Загребу дала је увод у тему у оквиру које су разматране државне стратегије за спровођење права интелектуалне својине.

О јавно-приватним иницијативама за борбу против кршења права интелектуалне својине на Интернету говорио је виши правни савјетник у WIPO-у Ксавије Вермандел, а о улози носилаца права у спровођењу права ИС Аниса Томић из организације REACT Балкан.

У оквиру радионице такође је представљен Приручник за органе задужене за спровођење закона и тужиоце „Повреде права из области интелектуалне својине – истражне и процесне радње“.

Успјешно процесирање прекршилаца права интелектуалне својине дјелује као снажно средство одвраћања и штити компаније и ствараоце од непоштене конкуренције, те пружа заштиту потрошачима од неквалитетне и потенцијално опасне кривотворене робе, један је од нагласака дводневне радионице о спровођењу права ИС.

У радионици су учествовали представници Суда БиХ, Управе за индиректно опорезивање, Државне агенције за истраге и заштиту (SIPA), као и бројни други представници институција за спровођење права интелектуалне својине са свих нивоа власти у Босни и Херцеговини.

Иначе, у БиХ дјелује Међуресорни орган за сарадњу у области стицања и спровођења права интелектуалне својине (МТС).

МТС је састављен од представника институција надлежних за спровођење права интелектуалне својине на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, те представника Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине као институције која је надлежна за обављање стручних и управних послова у области интелектуалне својине.

Према Стратегији спровођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини, МТС је задужен за јачање међуинституционалне сарадње кроз иницирање и координисање активностима у области стицања и спровођења права интелектуалне својине у БиХ са циљем успостављања и дјеловања цјеловитог система интелектуалне својине компатибилног са системом какав постоји у Европској унији.