Успјешно завршена прва пред-дијагностика интелектуалне својине

 

Мостар, 20. јула 2023. - Након што је Институт за интелектуалну својину БиХ крајем априла покренуо активности бесплатне услуге пред-дијагностике интелектуалне својине за мала и средња предузећа која желе да процијене свој интерес за заштиту интелектуалне својине, почетком маја су упосленици Института посјетили фирму Фармавит д.о.о. ПЈ "Food Planet" Љубиње како би извршили преглед постојећег стања интелектуалне својине.

На основу прикупљених информација израђен је извјештај у којем су дате основне информације у погледу значаја интелектуалне својине, као и приједлози о могућностима заштите интелектуалне својине и начини на које је најбоље искористити њен потенцијал за тржишну комерцијализацију. Дана 20.07.2023. године у просторијама Института у Мостару, представници фирме Фармавит д.о.о. ПЈ "Food Planet" Љубиње, гђи. Гордани Пецељ уручен је извјештај те презентован резиме истог.