Zastupanje

Pravne i fizičke osobe koje se bave zastupanjem u postupcima zaštite prava industrijskoga vlasništva pred Institutom moraju biti upisane u odgovarajući registar zastupnika koji vodi Institut.

Strane pravne i fizičke osobe ostvaruju prava u postupcima pred Institutom samo posredstvom zastupnika koji su ovlašteni za zastupanje i koji su upisani u odgovarajući registar koji vodi Institut.

U postupcima pred Institutom pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: stranke) mogu zastupati patentni zastupnici i zastupnici za žigove, industrijski dizajn i oznake zemljopisnoga podrijetla (u daljnjem tekstu: predstavnici za žigove).

Patentni zastupnici predstavljaju stranke u svim postupcima zaštite prava industrijskoga vlasništva propisanim Zakonom o patentu, Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskome dizajnu, Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla i Zakonom o zaštiti topografije integriranih kola.

Zastupnici za žigove zastupaju stranke samo u postupcima u svezi sa zaštitom prava industrijskoga vlasništva propisanim Zakonom o žigu, Zakonom o industrijskome dizajnu i Zakonom o zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla.

Više u zastupanju u Odluci o upisu u registre zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Obrazac izjave) (Službeni glasnik BiH br. 79/17).


Lista zastupnika za zaštitu industrijskoga vlasništva