Sustav intelektualnog vlasništva

Sustav intelektualnog vlasništva obuhvaća niz elemenata koji se mogu grupirati u tri sastavnice čije uspostavljanje i usklađeno djelovanje omogućuju djelovanje sustava kao cjeline:

A. LEGISLATIVA:

a. Međunarodne konvencije i ugovori u području intelektualnoga vlasništva,

b. Zakoni koji se odnose na intelektualno vlasništvo,

c. Podzakonski akti (pravilnici i provedbeni akti),

d. Metodologija o postupanju Instituta u relevantnim upravnim postupcima za prava industrijskoga vlasništva.

B. INSTITUCIJE, čija je mjerodavnost:

a. Priprema i predlaganje legislative u području prava intelektualnoga vlasništva,

b. Priprema i predlaganje međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma u području intelektualnoga vlasništva,

c. Vođenje postupaka za dodjelu prava industrijskoga vlasništva,

d. Ostvarivanje prava intelektualnoga vlasništva pravnim instrumentarijem iz mjerodavnosti pravosuđa, tužiteljstva, tržišne inspekcije, postupka na granici, policije, poljoprivrede, udruge za kolektivno ostvarivanje autorskoga prava i srodnih prava.

C. KORISNICI:

a. Podnositelji prijava za zaštitu industrijskoga vlasništva (domaći i strani),

b. Korisnici informacijskih fondova u području intelektualnoga vlasništva,

c. Autori i titulari po osnovi autorskoga prava i srodnih prava.