Strategija razvoja

 

Ovaj dokument, nazvan Strategija razvoja Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Strategija), predstavlja osnovu za sustavnu uspostavu, razvoj i djelovanje cjelovitoga i efikasnoga sustava intelektualnoga vlasništva Bosne i Hercegovine sukladno ponajprije zahtjevima aktualnih, te predstojećih integracijskih procesa Bosne i Hercegovine u EU, ispunjenju obveza iz SPP, te pristupanju WTO-u, ali, isto tako, i stvaranju preduvjeta za uporabu intelektualnoga vlasništva u postizanju ekonomskoga razvoja utemeljenog na konkurentnosti robe i usluga. U uskoj svezi s time su poticaj za razvoj inovacijskih aktivnosti, transfer tehnologije, uspostava tržišnih odnosa i slobodno kretanje robe i usluga.

O intelektualnome vlasništvu kao suvremenom resursu za postizanje ekonomskoga razvoja i njegovim temeljnim značajkama govori se u 4. poglavlju, čime se skreće pozornost na činjenicu da uporaba intelektualnoga vlasništva, po naravi stvari, predstavlja neupitan interes gospodarskih entiteta, kao i pojedinaca koji stvaraju nove vrijednosti, što zaslužuje i potporu šire društvene zajednice.

Sustav intelektualnoga vlasništva obuhvaća niz elemenata koji se, u svrhu zornijeg prikaza i transparentnije obrade, mogu grupirati u tri komponente čija uspostava i usklađeno djelovanje omogućava djelovanje sustava kao cjeline, što je prikazano u 5. poglavlju.

Polazeći od stanja postojećega sustava intelektualnoga vlasništva Bosne i Hercegovine prikazanoga u 6. poglavlju, u 7. poglavlju težište Strategije stavljeno je na izgradnju efikasnoga institucionalnoga okvira, prvenstveno Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine kao stožerne institucije u iniciranju, moderiranju i koordiniranju aktivnosti kojima se postižu uspostava, razvoj, djelovanje i primjena novoga sustava intelektualnoga vlasništva BiH.

Na taj način, osim svoje izvorne i temeljne mjerodavnosti, koja se sastoji u dodjeli prava industrijskoga vlasništva u BiH, Institut preuzima ulogu predvodnika u ostvarivanju misije na uspostavi, razvoju, djelovanju i primjeni novoga sustava intelektualnoga vlasništva BiH. Time na najbolji način, slijedeći svoje zakonske ovlasti, svoje institucionalne veze sa europskim i međunarodnim sustavom intelektualnoga vlasništva, poznavanjem stručnoga područja i iskustvom doprinosi razvoju i primjeni cjelokupnoga sustava intelektualnoga vlasništva BiH.

Unapređenjem i daljnjim razvojem resursa Instituta u svrhu osposobljavanja za preuzimanje novih mjerodavnosti sukladno ovoj strategiji, Institut bi se najkasnije do 2015. godine trebao definitivno profilirati kao vodeća snaga i stožerna institucija u aktivnostima iniciranja, moderiranja i koordiniranja razvoja i primjene novoga sustava intelektualnoga vlasništva BiH sukladno zahtjevima WTO i EU, kao i potrebama ostvarivanja ekonomskoga razvoja Bosne i Hercegovine.

Cijelu strategiju mozete procitati ovdje.