Savjeti prije pokretanja postupka prijave industrijskog dizajna

Pretražite baze industrijskog dizajna kako biste bili sigurni da je vaš dizajn jedinstven!

Institut za intelektualno vlasništvo na zahtjev podnositelja prijave za industrijski dizajn određuje oznake razreda i podrazreda međunarodne klasifikacije u koje su svrstani proizvodi na koje se dizajn primjenjuje uz naknadu propisanu Odlukom o posebnim troškovima postupka za stjecanje i održavanje prava industrijskog vlasništva.

Za samostalno i besplatno određivanje razreda i podrazreda proizvoda na koji se dizajn odnosi možete koristiti sljedeći sajt:

http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/

Ne zaboravite izvršiti prijavu industrijskog dizajna nakon izlaganja na izložbi/sajmu

Podnositelj prijave koji je izlagao dizajn na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe da zahtijeva pravo prvenstva od prvog dana izlaganja tog dizajna na toj izložbi.