Pristup informacijama

 

 
 
Napomena: Postupak uvida u dokumentaciju koja se odnosi  na žigove reguliran je člankom 13. Zakona o žigu („Službeni glasnik BiH“, broj: 53/10), te sukladno navedenom, informacije o žigovima o kojima Institut za intelektualno vlasništvo BiH vodi službenu evidenciju ne potpadaju pod informacije u smislu odredaba Zakona o slobodi pristupa informacijama.