Postupak zaštite patenta u BiH

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za priznanje patenta Institutu. Potrebno je dostaviti popunjen zahtjev za priznanje patenta, prateću dokumentaciju i dokaz o uplati pratećih troškova. Prijava se podnosi u pisanom obliku, izravno ili putem pošte, telefaksa ili na zvanični e-mail Instituta pod uvjetom da se u roku od 15 dana od njezinog primitka u Institut dostavi u pisanom obliku. Za svaki izum podnosi se posebna prijava.

Patentna prijava sadrži:

Zahtjev za priznanje patenta (formular P1) sa naznakom da se zahtijeva priznanje patenta, naziv izuma koji odražava njegovu bit, podatke o podnositelju prijave, podatke o izumitelju.

Opis izuma koji treba biti jasan i detaljan.

Jedan ili više patentnih zahtjeva koji treba biti jasan, sažet i u cijelosti potkrijepljen opisom izuma i crtežima ako postoje.

Crteže na koje se pozivaju opis izuma i patentni zahtjevi.

Sažetak biti izuma koji služi isključivo u svrhu tehničkog informiranja.

Formular se popunjava na računaru ili pisaćem stroju. Podnosi se na jednom od jezika koji su u zvaničnoj uporabi u BiH, u dva primjerka, a ostali dodaci prijave u jednom primjerku. Jedan formular zadržava Institut, a drugi primjerak sa upisanim brojem prijave patenta, ulaznim brojem protokola, nadnevkom i ovjerom se dostavlja podnositelju i služi kao dokaz o utvrđivanju nadnevka podnošenja prijave.

Uz patentnu prijavu podnose se sljedeći dodaci:

√ Izjava izumitelja u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi,

√ Ovlast za zastupanje ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika,

√ Izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnositelja.

Za više informacija molimo vas da provjerite Pravilnik o postupku za priznan je patenta i konsenzualnog patenta.