Postupak zaštite topografije integriranog kruga u BiH

Postupak za zaštitu topografije vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem Institutu prijave za zaštitu topografije. Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Prijava sadrži zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije i priloge.

Zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije sadrži:

• naziv topografije ili pobliže označavanje područja topografije,

• podatke o podnositelju prijave,

• podatke o zastupniku podnositelja prijave, ako postoji,

• datum podnošenja prijave,

• datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno uporabljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi puta komercijalno uporabljena bilo gdje u svijetu.

Uz zahtjev za priznanje prava na zaštitu topografije podnose se sljedeći prilozi:

• opis topografije s podacima koji definiraju elektroničku funkciju koju izvršava integrirani krug izrađen prema topografiji,

• grafički prikaz ili prikaz topografije u drugom odgovarajućem obliku kojim se topografija identificira, posebice nacrt ili fotografije planova za izradbu integriranog kruga prema topografiji za koju se traži zaštita,

• primjerak integriranog kruga proizvedenog prema topografiji za koju se traži zaštita, ako je integrirani krug komercijalno uporabljen,

• dokaz o komercijalnoj uporabi topografije, ako je topografija komercijalno uporabljena.

Za više informacija molimo pogledajte Pravilnik o postupku za priznanje topografije integriranog kruga.