Informacija o izmjeni u načinu plaćanja pristojbi za podnošenje međunarodne PCT prijave patenta i pretraživanje prijave

 

Došlo je do izmjene u načinu plaćanja pristojbi za podnošenje međunarodne PCT prijave patenta i pretraživanje prijave.

Novu instrukciju izdala je Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Instrukciju možete preuzeti ovdje.

Instrukcija za plaćanje administrativnih pristojbi i posebnih troškova za uvjerenje o pravu prvenstva i za prosljeđivanje PCT prijave nije se promijenila.

Za sva dodatna objašnjenja možete kontaktirati prijemni ured za PCT prijave u Institutu.