U Neumu održan seminar o ulozi Parlamenta BiH u usklađivanju propisa intelektualnog vlasništva sa europskom pravnom stečevinom

 

Neum, 28. rujna 2023. - U organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, koji financira Europska unija, u Neumu je 27. i 28. septembra 2023. održan seminar za zastupnike i izaslanike Parlamentarne skupštine BiH, pod nazivom „Uloga Parlamenta BiH u usklađivanju propisa intelektualnog vlasništva sa europskom pravnom stečevinom“.

Seminar je organiziran kako bi se članovi Parlamenta BiH upoznali s temom intelektualnog vlasništva i najbitnijim novostima u budućim prijedlozima zakona iz ovog područja, uzimajući u obzir da je Bosna i Hercegovina prošle godine dobila status zemlje kandidata za EU, kao i da se jedno od poglavlja za pregovore sa EU, poglavlje 7, odnosi na intelektualno vlasništvo. 

Otvarajući seminar, Josip Merdžo, ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, naglasio je da je harmoniziranje domaćeg zakonodavstva sa EU pravnom stečevinom jedna od najznačajnijih pravnih i političkih aktivnosti Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija. 

„Uloga Parlamentarne skupštine BiH je nezamjenjiva u ovom području, posebno ako se ima u vidu da taj proces ne znači samo transpoziciju ACQUIS-a u pravni sustav Bosne i Hercegovine, nego i njegovu kasniju dosljednu provedbu. Zadatak Parlamenta je da osigura demokratski ambijent i fluentnost ovog procesa. Naime, poznato je, da je prema posljednjem izvješću Europske komisije, BiH umjereno pripremljena u području prava intelektualnog vlasništva, te bi se usvajanjem novog i usuglašenog seta zakona koji se priprema u okviru projekta 'EU Podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini', učinio korak naprijed u procesu ispunjavanja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju,“  zaključio je Merdžo.

Preduvjet za unaprjeđenje ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine i dostizanje europskih standarda u području intelektualnog vlasništva su snažne institucije, suvremeno zakonodavstvo, međunarodna suradnja i učinkovita zaštita svih nositelja prava intelektualnog vlasništva. Upravo predstavnici zakonodavne vlasti predstavljaju prvu instancu na ovom putu.

Nakon seminara, Predrag Kožul, zastupnik u Zastupničkom domu BiH kazao je da je za njega, kao zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH, seminar bio jako koristan i važan iz razloga što će ovaj projekt iznjedriti set važnih zakona. „Radi se o materiji koja je složena i stručna. Iz tog razloga je bilo jako važno da se upoznamo sa zakonskim rješenjima kako bi u parlamentarnoj proceduri kompetentnije mogli doći do zakona koji su dobri i kvalitetni. Nadalje, ova zakonska regulativa, jednom kada bude usvojena, bit će dio pregovora sa Europskom unijom, gdje će i Parlament BiH imati svoju ulogu i zato je iznimno važno da ovu materiju dobro upoznamo,“ rekao je Kožul. 

Voditelj tima projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, Miodrag Marković, rekao je da je upoznavanje zastupnika i izaslanika Parlamentarne skupštine BiH sa suštinom ovih zakona i konceptom reguliranja prava intelektualnog vlasništva neophodan korak u jačanju ovog iznimno važnog segmenta za cjelokupni napredak Bosne i Hercegovine.

„Europska unija financira ovaj projekt kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da uskladi zakonodavstvo sa europskom pravnom stečevinom, poboljša konkurentnost i inovativnost gospodarstva u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH. Seminar sa članovima Parlamenta BiH još je jedan važan korak u procesu postizanja dubljeg razumijevanja javnosti i poštivanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini,“ kazao je Marković.

Ovo je treći u nizu događaja koje je Institut, u suradnji s projektom „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, u proteklom razdoblju održao za predstavnike interesnih grupa. Prethodna dva seminara u Sarajevu i Banjaluci, Institut je organizirao u suradnji s gospodarskim komorama i besplatno održao za gospodarske subjekte, organizacije za podršku biznisu, kao i sve one koji su profesionalno zainteresirani za ovo pitanje. Sljedeći seminari, planirani do kraja godine, namijenjeni su predstavnicima agencija za provedbu zakona.