Banja Luka: Seminar „Intelektualno vlasništvo za gospodarske subjekte“

 

Mostar, 21. kolovoza 2023. – Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Gospodarska komora Republike Srpske organiziraju seminar o temi „Intelektualno vlasništvo za gospodarske subjekte“, koji će se održati u četvrtak, 31.08.2023., s početkom u 11 sati u Gospodarskoj komori Republike Srpske, Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6, dvorana Sutjeska.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrjednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprjeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloporaba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okružju kao i potrebu podizanja svijesti o važnosti zaštite istog, na seminaru će se prezentirati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja poduzeća.

Seminar je namijenjen gospodarskim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku. Više informacija možete pronaći u programu seminara.

Predavači na seminaru su:

Irma Isak Gudelj, Institut za intelektualno vlasništvo BiH;

Irma Delibašić, Institut za intelektualno vlasništvo BiH;

Goran Trifković, Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijave se vrše najkasnije do 30.08.2023., preko poveznice: https://edukacije.komorars.ba/event/seminar-intelektualno-vlasnistvo-za-privredne-subjekte/.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon +387 51 493 138. Kontakt osoba je Sonja Milinčić (sonjam@komorars.ba).