Poziv za seminar „Intelektualno vlasništvo za gospodarske subjekte“

 

Mostar, 24. srpnja 2023. -  Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine Vas pozivaju na seminar:

„Intelektualno vlasništvo za gospodarske subjekte“

koji će biti održan u ponedjeljak, 31.07.2023. od 11 sati u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne Hercegovine u Sarajevu (ul. Branislava Đurđeva 10, velika dvorana u prizemlju).

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrjednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprjeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloporaba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okružju kao i potrebu podizanja svijesti o važnosti zaštite istog, na seminaru će se prezentirati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja poduzeća.

Seminar je namijenjen gospodarskim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.Više informacije možete pronaći u programu seminara.

Sudjelovanje u seminaru je besplatno. Prijaviti se možete dostavom popunjenog prijavnog obrasca e-mailom na adresu: a.handzic@kfbih.com , najkasnije do četvrtka, 27.07.2023. do 16 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com .

Program seminara

Prijava za seminar