Uspješno završena prva pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva

 

Mostar, 20. srpnja 2023. - Nakon što je Institut za intelektualno vlasništvo BiH krajem travnja pokrenuo aktivnosti besplatne usluge pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća koja žele procijeniti svoj interes za zaštitu intelektualnog vlasništva, početkom svibnja su zaposlenici Instituta posjetili tvrtku Farmavit d.o.o. PJ "Food Planet" Ljubinje da bi izvršili pregled postojećeg stanja intelektualnog vlasništva.

Na temelju prikupljenih informacija izrađeno je izvješće u kojem su dane osnovne informacije u pogledu značaja intelektualnog vlasništva, kao i prijedlozi o mogućnostima zaštite intelektualnog vlasništva i načini na koje je najbolje iskoristiti njegov potencijal za tržišnu komercijalizaciju. Dana 20.07.2023. godine u prostorijama Instituta u Mostaru,  predstavnici tvrtke Farmavit d.o.o. PJ "Food Planet" Ljubinje, gđi. Gordani Pecelj uručeno je izvješće te prezentiran rezime istog.