U Neumu održan okrugli stol o usklađivanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine s propisima EU u području prava intelektualnog vlasništva

 

Neum, 15. lipnja 2023. – Okrugli stol o usklađivanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine s propisima Europske unije u području prava intelektualnog vlasništva održan je 15. lipnja 2023. u Neumu u okviru Međunarodnog znanstvenog savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

U radu okruglog stola sudjelovao je ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo, voditelj projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini“ Miodrag Marković i ekspert za autorsko i srodna prava u istom projektu Luka Novak.

Međunarodno znanstveno savjetovanje „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ održava se 15. i 16. lipnja 2023.  u Neumu u četiri radne sesije na kojima se diskutira o najnovijim dosezima domaće i međunarodne građanskopravne i trgovačko-pravne znanosti i prakse.

Na Savjetovanju su još održani okrugli stol o ugovornom i odštetnom pravu u teoriji i praksi, te okrugli stol Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe o temi „Percepcije zvanja knjižničara danas: primjeri iz prakse“.