Potpisan Memorandum o suradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Sarajevo, 22. prosinca 2021. – Ravnatelj Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo i dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zinka Grbo potpisali su u srijedu, 22. prosinca u Sarajevu Memorandum o suradnji ove dvije institucije.

Memorandumom se želi uspostaviti bliska institucionalna suradnja u organiziranju, poticanju i unaprjeđenju pravne znanosti, prakse, te obrazovanja u domeni prava intelektualnog vlasništva.

Poseban cilj ovoga Memoranduma je realizacija stručne prakse studenata Pravnog fakulteta u okviru Instituta, kojom bi se studentima omogućio praktični i stručni rad tijekom studija, te razvijanje i usvajanje praktičnih aspekata rada na Institutu u domeni prava intelektualnog vlasništva.

Memorandumom su planirani posjeti i predavanja predstavnika Instituta na Pravnom fakultetu o odgovarajućim temama iz područja prava intelektualnog vlasništva, kao i posjeti i predavanja predstavnika Pravnog fakulteta na Institutu.

Cilj je, također, organizirati zajedničke edukativne događaje iz područja prava intelektualnog vlasništva, kao i druge aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje pravne znanosti, prakse te obrazovanja u domeni prava intelektualnog vlasništva.

Memorandum o suradnji između Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaključen je na razdoblje od pet godina i stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

Potpisivanju Memoranduma je nazočila i prof. dr. sc. Iza Razija Mešević, prodekan za međunarodnu suradnju i istaknuti stručnjak iz oblasti autorskog i srodnih prava.