Savjeti za zaštitu autorskog prava

Deponovanje nije obaveza autora, ali deponujte vaše autorsko djelo radi povećanja nivoa zaštite u slučaju sporova.

Istekom rokova trajanja autorskog prava, autorsko djelo prestaje da bude autorsko-pravno zaštićeno, što znači da se sa stanovišta autorskog prava može slobodno koristiti.