Informacija o izmjeni u načinu plaćanja taksi za podnošenje međunarodne PCT prijave patenta i pretraživanje prijave

 

Došlo je do izmjene u načinu plaćanja taksi za podnošenje međunarodne PCT prijave patenta i pretraživanje prijave.

Novu instrukciju je izdala Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Instrukciju možete preuzeti ovdje.

Instrukcija za plaćanje administrativnih taksi i posebnih troškova za uvjerenje o pravu prvenstva i za prosljeđivanje PCT prijave se nije promijenila.

Za sva dodatna pojašnjenja možete kontaktirati prijemni ured za PCT prijave u Institutu.