Međunarodna zaštita žiga

Žig priznat na osnovu odredaba zakona BiH je teritorijalno ograničeno pravo koje vrijedi na teritoriji BiH. Isti žig može biti zaštićen u više zemalja istovremeno pod uvjetom da je međunarodno registriran za svaku od datih zemalja.

Nosilac žiga iz BiH može podnijeti zahjev za međunarodno registriranje žiga, kao i zahtjev za upisivanje promjena u Međunarodnom registru u skladu sa Madridskim aranžmanom i Madridskim protokolom. U tom slučaju plaćaju se takse i troškovi postupka Institutu, a međunarodne takse direktno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.