Brošure i publikacije

Kreativni izraz - uvod u autorsko i srodna prava za mala i srednja preduzeća

Izumjeti budućnost - Uvod u patente za mala i srednja preduzeća

Kako se stvara žig - Uvod u žigove za mala i srednja preduzeća

Dopadljiv izgled - Uvod u industrijski dizajn za mala i srednja preduzeća

Osnivanje udruženja za zaštitu autorskih prava - Iskustva i zapažanja

Autorska prava (strip)

Patenti (strip)

Žigovi (strip)

Osvrt na zakone o autorskom pravu

Autorska prava u Bosni i Hercegovini

Autorsko i srodna prava u Bosni i Hercegovini

Zaštita autorskog prava u Bosni i Hercegovini

Kako zaštititi patent u Bosni i Hercegovini

Kako zaštititi žig u BiH

Kako zaštititi industrijski dizajn u BiH

Zaštita oznaka geografskog porijekla

Zbirka međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva

Priručnici za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima:

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Pravni fakultet u Banjoj Luci)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima - Izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu)

Priručnik za navođenje izvora u naučnim i stručnim radovima (Izdavač: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)