Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača internet veze

 

MOSTAR, 28. decembra 2015. - Direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo BiH donijela je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stalne internet veze zagarantovane brzine za potrebe Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u Mostaru.

Odluka je donesena na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke, a na preporuku Komisije za nabavku.

Odluku možete pogledati ovdje.