Mostar: Održana radionica za inovatore o energiji vjetra

 

MOSTAR, 26. novembra 2015. - Radionica za inovatore u oblasti mehanike s naglaskom na energiji vjetra održana je 24. novembra u Mostaru u organizaciji Evropskog patentnog ureda (EPO) u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Uvodnu riječ održali su Lidija Vignjević, direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i David Jelerčič iz Odjela za evropsku saradnju, koordinator zemalja regije članica EPO-a. Naglašena je važnost tema radionice za ispitivače u Institutu, koji svakodnevno koriste baze podataka u postupcima ispitivanja prijava patenta, kao i za inovatore koji žele samostalno da pretražuju ove baze, a isto tako i za studente i buduće inovatore.              

U nastavku radionice, ispitivač EPO-a Stefano Angelucci govorio je o trendovima zapaženim u području patenata koji se odnose na energiju vjetra,  kao i o tehnologijama za ublažavanje klimatskih promjena u patentima, a o tome kako se vrši pretraživanje stanja tehnike u oblasti energije vjetra govorio je Milan Miljević, patentni ispitivač iz Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Kratku prezentaciju o iskustvima u saradnji sa univerzitetima i istraživačkim centrima s nedavno održane Konferencije o evropskom napretku 2015. u Beču, kao i o najnovijim patentima u socijalnoj sferi koji pomažu ublažavanju posljedica klimatskih promjena održao je viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku Haris Hasić.

Šefica Odsjeka za patente u okviru Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Irma Isak Gudelj prezentirala je nove informacijsko-edukacijske centre Instituta koji će biti značajna podrška korisnicima sistema intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini budući da će im pružati široku paletu jasno definiranih usluga i potpore na visokoj razini.

Kenan Džubur, viši programer iz firme Safenet d.o.o. upoznao je učesnike radionice s novim registrom patenata Instituta i načinom na koji će se vršiti pretraživanje radi informacije o pravnom statusu.

Na kraju radionice učesnici su mogli postavljati pitanja o navedenoj temi, kao i ostalim temama od interesa na koja su dobili odgovore kvalificiranih stručnjaka.

Radionica održana u Mostaru nastavak je zajedničkih treninga EPO-a i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, koji su planirani programom bilateralne saradnje 2014./2015. između Evropske patentne organizacije i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Tim je programom predviđena pomoć za dalji razvoj infrastrukture za uspostavu efikasnog patentnog sistema u BiH.

Od 2004. godine, kada je potpisan Sporazum između Vijeća ministara BiH i EPO-a o saradnji u području patenata, odnosno Sporazum o saradnji i proširenju, BiH ima status države proširenja evropskog patenta.