Potpisan Memorandum o razumijevanju sa Zavodom Srbije

 

MOSTAR, 23.novembra 2015. – Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije potpisali su 16. novembra 2015. godine u Beogradu Memorandum o razumijevanju o bilateralnoj saradnji.

Memorandumom je predviđena saradnja u provođenju programa obuke u području intelektualnog vlasništva namijenjenim zaposlenicima ili široj javnosti, saradnja u pretraživanju i ispitivanju prijava patenata za sva područja tehnike, razmjena iskustava u razvoju baza podataka i softverskih programa vezanih za postupke za prava industrijskog vlasništva i saradnja u pripremi zakona u području intelektualnog vlasništva u cilju ispunjenja zahtjeva međunarodnih konvencija i ugovora. Memorandumom su uspostavljeni mehanizmi za ostvarivanje međusobne saradnje na način koji će odgovarati objema stranama.

Inače, Institut za intelektualno vlasništvo BiH i Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije ostvarivali su saradnju na neformalnoj osnovi i na obostrano zadovoljstvo.