Sarajevo: Konferencija „Sistem diseminacije tehnologije i uloga prava intelektualnog vlasništva“

 

Sarajevo, 1. jula 2015. – Konferencija „Sistem diseminacije tehnologije i uloga prava intelektualnog vlasništva" održat će se sutra, 2. jula u Sarajevu, u hotelu „Hollywood", Dr. Mustafe Pintola 23, llidža.

Konferenciju organizuje projekat „Izgradnja kapaciteta Instituta za intelektualno vlasništvo kroz uspostavu informacijsko-edukacijskih centara (IEC) Instituta" koji finansira Europska unija (EU).

„Stručnjaci koji rade u organizacijama, koje se smatraju facilitatorima inovacije i transfera tehnologija, treba da budu svjesni važnosti, funkcija i uloge intelektualnog i industrijskog vlasništva u inovacijama i transferu tehnologije, međusobne povezanosti ova dva koncepta i načina na koji se oni koriste kao konkretni alati“, navodi se u pozivu organizatora.

Konferencija ima za cilj da okupi sve aktere (uključujući predstavnike inovacionih centara, MSP-a i klastera, univerziteta i druge) i predstavnika korisnika na jednom mjestu. Posebna pažnja će se posvetiti ulogama informacijsko-edukacijskih centara u ovom procesu, a bit će predstavljen jasan skup aktivnosti u kojima informacijsko-edukacijski centri mogu podržati diseminaciju tehnologije.

Najbolji međunarodni poznavaoci sistema diseminacije tehnologije i IPR angažmana će održati predavanja na konferenciji:  Vladimir Yossifov, bivši direktor Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), koji je jedan od najpoznatijih imena u ovoj oblasti, profesor Habip Asan, koji će predstaviti najnovija dostignuća u sistemu transfera tehnologije u Turskoj, kao i novu platformu koju je razvio i pokrenuo Institut za patente Turske, Johannes Werner iz Ureda za patente Austrije će podijeliti informacije o inovacijskim uslugama koje je razvio Ured za patente Austrije za jačanje sistema transfera/diseminacije tehnologije. Trenutno stanje u Bosni i Hercegovini na konferenciji će prezentirati predstavnici strana uključenih u sistem diseminacije tehnologije, navodi se u pozivu organizatora.

Dnevni red konferencije možete pogledati ovdje.