Institut uključen u projekat TMclass

 

SARAJEVO, 7. maja 2015. - Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine je, u sklopu aktivnosti vezanih za Memorandum o razumijevanju između Ureda za harmoniziranje na unutarnjem tržištu EU (OHIM) i Instituta, okončao aktivnosti na priključenju projektu TMclass i time postao jedan od 45 nacionalnih i regionalnih ureda koji su uključeni u navedeni projekat.

TMclass je servis preko kojega je moguće prevoditi i pretraživati robe i usluge za potrebe Ničanske klasifikacije roba i usluga.

Integracija u servis TMclass će omogućiti potencijalnim podnosiocima prijava žigova da lakše svrstaju robe i/ili usluge u odgovarajuće klase međunarodne klasifikacije, što je jedan od uslova za podnošenje prijave žiga.

Servisu se može pristupiti preko linka: http://tmclass.tmdn.org/ec2/