U Sarajevu održan sastanak o saradnji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i IDDEEA-e

 

Sarajevo, 25. septembra 2023. – Direktor Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine Josip Merdžo i pomoćnica direktora u Sektoru za razvoj sistema intelektualnog vlasništva Vesna Vuletić Bebek, u prostorijama Ispostave Instituta u Sarajevu, održali su sastanak sa direktorom Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) prof. dr. Almirom Badnjevićem, na kojem se razgovaralo o ključnim aspektima i modelima međuinstitucionalne saradnje u narednom periodu sa posebnim osvrtom na mogućnosti razmjene podataka, korištenja digitalne infrastrukture te početka primjene elektronskog potpisa.

Ovaj sastanak je prvi korak u procesu saradnje između ove dvije institucije, te su planirani dalji susreti i aktivnosti kako bi se poboljšala digitalizacija poslovanja, sigurnost razmjene podataka te omogućilo korištenje elektronskog potpisa za usluge pravnim i fizičkim osobama u postupcima koji se vode pred Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, što bi značajno doprinijelo poboljšanju efikasnosti rada Instituta, a nosiocima prava intelektualnog vlasništva omogućilo brže ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza u pogledu prava intelektualnog vlasništva.