Novo istraživanje WIPO-a otkriva globalne percepcije i svjesnost o intelektualnom vlasništvu

 

Mostar, 18. septembra 2023. - Dvije trećine ljudi ispitanih u novom globalnom istraživanju ima pozitivnu percepciju uloge koju intelektualno vlasništvo (IV) ima u njihovim ekonomijama, ali mlađi ljudi još uvijek zaostaju u razumijevanju intelektualnog vlasništva, prema WIPO Pulseu, revolucionarnom novom istraživanju o stavovima ljudi prema IV-u.

WIPO Pulse je prvo svjetsko istraživanje globalne svjesnosti i percepcije intelektualnog vlasništva na takvom međunarodnom nivou. Rezultati nude niz jedinstvenih uvida zasnovanih na odgovorima 25.000 ljudi u 50 zemalja i osmišljeno je da bi se nadopunila istraživanja Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) o inovacijama, brendiranju, kreativnom sektoru i statistici IV-a, između ostalog.

„Decenijama je WIPO bio pouzdan izvor informacija i uvida u tehničke aspekte IV-a, ali nedostajala nam je 'ljudska' dimenzija naših podataka, koja je postala važnija kako IV vraćamo korijenima i povezujemo se sa onima koji inoviraju i stvaraju na terenu,” rekao je generalni direktor WIPO-a Daren Tang na predstavljanju izvještaja.

Među nalazima, istraživanje pokazuje da 66,4% ispitanika u svim regijama prepoznaje pozitivan uticaj IV-a na privredu, pri čemu se to najjače osjeća u azijsko-pacifičkom području (76%), Africi (70%) te Latinskoj Americi i Karibima (67%), objavio je WIPO.


Rezultati sa globalnog juga posebno su ohrabrujući, jačajući uvjerenje da IV može biti moćan alat ne samo za industrijalizirane zemlje, nego i za zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje, prema g. Tangu.

U mjerenju nivoa znanja ispitanika o intelektualnom vlasništvu, izvještaj pokazuje da je najveća svjesnost o autorskom pravu, iznad žigova, oznaka geografskog porijekla, patenata i dizajna.

Najveća svjesnost o bilo kojem pravu intelektualnog vlasništva je za autorsko pravo (64%) u istočnoeuropskim državama, s najnižom od 18% znanja o dizajnu u državama azijsko-pacifičkog područja.

Osobe u dobi od 18 do 24 godine pokazuju znatno niže rezultate indeksa svjesnosti u četiri od pet regija i u svih pet kategorija prava intelektualnog vlasništva, u poređenju sa općom populacijom. Dok skoro trećina (32%) razumije autorsko pravo i oznake geografskog porijekla (27%), samo 2 od 10 imaju znanje o patentima (18%) i dizajnu (19%).

„Mladi ljudi koriste svoju kreativnost i domišljatost kako bi potaknuli promjene i stvorili bolju budućnost, ali njihovo ograničeno znanje o intelektualnom vlasništvu nosi rizik neostvarivanja njihovog punog potencijala. Moramo povećati naše napore u poticanju svjesnosti o intelektualnom vlasništvu među mladim pronalazačima, kreatorima i poduzetnicima te ih podržati vještinama i znanjem o korištenju intelektualnog vlasništva za pretvaranje njihovih ideja u stvarnost”, izjavio je generalni direktor WIPO-a Daren Tang.

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) je globalni forum za politiku intelektualnog vlasništva, usluge, informacije i saradnju. Specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda, WIPO pomaže svoje 193 države članice u razvoju uravnoteženog međunarodnog pravnog okvira intelektualnog vlasništva kako bi se zadovoljile rastuće potrebe društva. Pruža poslovne usluge za dobivanje prava intelektualnog vlasništva u više zemalja i rješavanje sporova. WIPO nudi programe izgradnje kapaciteta kako bi pomogao zemljama u razvoju da imaju koristi od korištenja IV-a. Takođe pruža besplatan pristup jedinstvenim bankama znanja s informacijama o intelektualnom vlasništvu.