U Banjaluci održan seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

 

Banja Luka, 31. augusta 2023. -  Seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“ održan je 31.8.2023. u Banjaluci, u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, koji finansira Europska unija. Nakon seminara u Sarajevu, ovo je drugi u nizu događaja koje je Institut, u saradnji sa privrednim komorama, besplatno održao za privredne subjekte, organizacije za podršku biznisu, kao i sve one koji su profesionalno zainteresirani za ovo pitanje.

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često i najvrjednija imovina kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprjeđivati, ali i zakonski zaštititi od potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o važnosti njegove zaštite, na seminaru su prezentirane tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn, te na uslugu pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno vlasništvo BiH odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

„Jednako kao i u Sarajevu, gdje smo nedavno uspješno realizovali prvi seminar, učesnici u Banjaluci imali su priliku da se informišu i upoznaju sa nadležnostima Instituta, postupcima zaštite intelektualnog vlasništva, kao i prednostima koje se stiču zaštitom,“  ovom prilikom je rekao Goran Trifković, stručni savjetnik za industrijski dizajn u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, koji je ujedno bio i jedan od predavača.

On je dodao da je Institut odnedavno razvio besplatnu uslugu Pred-dijagnostike intelektualnog vlasništva za mala i srednja preduzeća koja žele da procijene svoju snagu u području intelektualnog vlasništva i da je koriste za svoj razvoj. „Prva kompanija sa kojom smo realizovali tu aktivnost je bila Farmavit d.o.o. PJ "Food Planet" Ljubinje. Nastavljamo pružati usluge pred-dijagnostike, a sutra smo već u firmi Elas Metalexpert d.o.o. u Banjaluci,“ zaključio je Trifković.

Voditelj tima projekta „EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH“, Miodrag Marković, rekao je da Europska unija finansira ovaj projekat kako bi pomogla Bosni i Hercegovini da uskladi zakonodavstvo sa europskom pravnom stečevinom, poboljša konkurentnost i inovativnost privrede u BiH, kroz pružanje neophodne ekspertize i podrške Institutu za intelektualno vlasništvo i kreativnim industrijama u BiH. „Upravo ove dvije aktivnosti su dobri primjeri naše partnerske saradnje sa Institutom u procesu jačanja zaštite prava intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini,“ kazao je Marković.

Pred-dijagnostika intelektualnog vlasništva daje preporuke za zaštitu određenih prava intelektualnog vlasništva na osnovu ocjene trenutnog stanja u kompaniji, pruža mogućnost klijentima da sagledaju buduće poslovanje kroz razumijevanje prednosti koju su stekli zaštitom njihovog intelektualnog vlasništva, što direktno utiče na osnaživanje svake kompanije koja prođe kroz ovaj proces.