Održan Zapadni Balkan - EUIPO sastanak na visokom nivou u Ženevi

 

Mostar, 17. jula 2023. – Na marginama 64. niza sastanaka skupština država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) održan je Zapadni Balkan - EUIPO sastanak na visokom nivou u Ženevi.

Na sastanku u konstruktivnoj raspravi i prijateljskoj atmosferi učestvovali su direktor Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo i zamjenica direktora Ljubica Kozić.

Direktor Merdžo je informirao o aktivnostima koje provodi Institut za intelektualno vlasništvo vezano za harmoniziranje zakonske legislative sa direktivama EU.

Takođe, izražena je zahvalnost na dosadašnjoj saradnji sa EUIPO.

64. niz sastanaka skupština država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo održan je u sjedištu WIPO-a u Ženevi od 6. do 14. jula 2023.