Banja Luka: Održana predavanja i radionica na temu patenata u području medicine i farmacije

 

Banja Luka, 12. maja 2023. – Jednodnevna radionica na temu patenata u području medicine i farmacije održana je 12. maja 2023. godine u prostorijama Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru studijskog programa farmacija, a u saradnji sa Institutom za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Radionica je bila namijenjena studentima studijskog programa farmacija, nastavnicima, saradnicima i istraživačima. Cilj radionice je bio da ukaže na mogućnost jačanja inovacionih kapaciteta na naučno-istraživačkim institucijama i univerzitetima kroz korištenje alata intelektualnog vlasništva.

Učesnicima radionice su se obratili dekan Medicinskog fakulteta prof. dr. Ranko Škrbić i doc. dr. Relja Suručić, koji su naglasili značaj teme intelektualnog vlasništva za rad Medicinskog fakulteta, čiji nastavnici i saradnici ulažu znatan napor u naučno-istraživački rad.

Predavanja i radionicu su održali predstavnici Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - viši stručni saradnik u Odsjeku za nacionalni patent Dragana Marić Mešić i šef Odsjeka za međunarodni patent Ana Špirić. Predavanja su obuhvatila teme značaja intelektualnog vlasništva na univerzitetima i naučno-istraživačkim organizacijama i pronalazaka u području medicine i farmacije, nakon kojih je održana radionica o pretraživanju baza patentnih podataka i sastavljanju patentnih zahtjeva.