AMUS nastavlja djelovanje u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

 

Mostar, 28. augusta 2019. - Nakon što je Institut za intelektualno vlasništvo BiH 27. augusta 2019. godine donio Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS), u skladu sa odredbama Zakona, AMUS i dalje nastavlja djelovanje kao jedina organizacija koja ima dozvolu-licencu za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja autorskih prava kompozitora i muzičkih stvaralaca.

Korisnici prava ostaju u obavezi plaćati naknadu za korištenje autorskih prava AMUS-u, u skladu sa odredbama važećih ugovora, a AMUS ima zakonsku obavezu prikupljena sredstava raspodijeliti autorima.

Ukoliko AMUS u narednih 12 mjeseci ne otkloni nedostatke koji su utvrđeni tokom vršenja nadzora, odnosno počini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole, Institut za intelektualno vlasništvo BiH će, u skladu sa Zakonom, donijeti konačno rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela.


Rješenje o uvjetnom oduzimanju dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS)

Izvještaj o nadzoru nad radom Asocijacije kompozitora–muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine (AMUS) za 2017. godinu

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca - AMUS (Broj: 04-47-5-233/19VT)

Rješenje o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca - AMUS (Broj: 04-47-5-741-10/19VT)