Савјети прије покретања поступка пријаве жига

Прије подношења пријаве жига препоручује се претраживање знака на идентичност и сличност у сврху избјегавања сукоба у поступку регистрације или на тржишту са неким раније регистрованим или пријављеним жигом. Претраживање је могуће извршити на два начина:

Први начин је достављањем захтјева за претраживање Институту уз плаћање одговарајућих трошкова поступка и административне таксе. – примјер захтјева за претраживање

Други начин је да самостално претражите релевантне базе података:

1. TMview – база жигова Завода за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) која садржи жигове из националне базе жигова коју води Институт за интелектуалну својину  Босне и Херцеговине (ажурирана на дневној бази). – линк: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=bs  (приликом претраживања изабрати напредно претраживање и у дијелу Уреди за жигове изабрати Босна и Херцеговина на падајућој листи. Даље слиједити упутства на страници)

2. Madrid Monitor – База жигова Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO) која садржи међународно регистроване жигове у Босни и Херцеговини (ажурирана на дневној бази). – линк: http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/  (приликом претраживања прво одабрати Advanced search па у пољу Designation уписати BA. Даље слиједити упутства на страници)

Правовремено сазнање о могућим сметњама за регистровање жига или сукобу на тржишту омогућује и правовремено предузимање одређених правних радњи или пословних потеза.

У поступку испитивања пријаве жига Институт испитује постојање сметњи за регистрацију жига.У случају да је поднесена пријава жига за идентичан и/или сличан знак за идентичну или сличну робу и/или услуге ранијег носиоца права, постоји могућност повреде права ранијих носилаца нарочито уколико је подносилац пријаве употријебио такав знак у привредном промету.